ცხელი ხაზი:0 492 25 26 26

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება "ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება რეორგანიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ 431259 ბრძანება 12/18/2017 12/18/2017 ზესტაფონის მერია
მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიაში თამბაქოს მოწევის აკრძალვის შესახებ 43630 ბრძანება 06/19/2018 06/19/2018 ზესტაფონის მერია
მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ 43660 ბრძანება 06/27/2018 09/20/2018 ზესტაფონის მერია