ცხელი ხაზი:0 492 25 26 26

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება "ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება რეორგანიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ 431259 ბრძანება 12/18/2017 12/18/2017 ზესტაფონის მერია
მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიაში თამბაქოს მოწევის აკრძალვის შესახებ 43630 ბრძანება 06/19/2018 06/19/2018 ზესტაფონის მერია
მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ 43660 ბრძანება 06/27/2018 09/20/2018 ზესტაფონის მერია
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების პროგრამით გათვალისწინებულ თანხების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების პროგრამით გათვალისწინებულ თანხების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ 44 16 განკარგულება 12/19/2018 02/14/2019 ზესტაფონის საკრებულო