ცხელი ხაზი : 0 492 25 26 26

დავით ნიორაძე

 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

 

დაბადების თარიღი: 15.02.1989

ოჯახური მდგომარეობა: დასაოჯახებელი

უცხო ენები: ინგლისური, რუსული 

ელ.ფოსტა: davit.nioradze@zestafoni.gov.ge

ტელ: 593 16 32 77   

ვებ-გვერდი:  www.zestafoni.gov.ge

 

 

 

განათლება და კვალიფიკაცია

 

  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (2006-2010) ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობები და დიპლომატია (ბაკალავრი)

 

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (2010 -2012) სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობები  (მაგისტრი)

 

სამსახურებრივი საქმიანობა

 - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი (2022)

 - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია - მერის კონსულტანტი (2020 წლის ივლისიდან - 2022 წლის ოქტომბრამდე)

 - შპს. “ექიმბექი“ - საწარმოს მენეჯერი (2018 წლის ივნისიდან - 2020 წლის ივნისამდე)

 - შპს. “ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი GWP” - შესაბამისობის და სტანდარტიზაციის დეპარამენტის სპეციალისტი (2017 წლის ნოემბრიდან - 2018 წლის ივნისამდე)

 - საქართველოს მელიორაცია, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - საპროექტო ჯგუფის სპეციალისტი (2015 წლის თებერვლიდან 2017 წლის აპრილამდე)

 - შპს. საქართველოს გაერთიენაბული წყალმომარაგების კომპანია - საპროექტო დეპარტამენტის სპეციალისტი - საერთაშორისო პროექტების განყოფილება (2014 წლის თებერვლიდან 2015 წლის თებერვლამდე)

 - შპს. სონდერს ჯგუფი – ოპერაციების მენეჯერი (2013 წლის ოქტომბრიდან 2014 წლის თებერვლამდე)

 - შპს. სონდერს ჯგუფი – თარჯიმანი (2012 წლის აგვისტოდან 2013 წლის 30 სექტემბრამდე)

 - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო  - სტაჟიორი  (2010-2011)