ცხელი ხაზი : 0 492 25 26 26
-
+

ბიუჯეტი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის პროგრამული ბიუჯეტის განხილვა

 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

 

ზესტაფონი  მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვის შესახებ

 

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“–ს საქართველოს ორგანული კანონის 91-ე მუხლის პირველი და მეორე პუნქტების შესაბამისად, საჯარო განხილვისათვის წარმოგიდგენთ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტს თანდართული დოკუმენტაციით. გთხოვთ თქვენი წინადადებები და შენიშვნები გადმოგვიგზავნოთ  წერილობით მოგვაწოდოთ შემდეგ მისამართზე: ქალაქი ზესტაფონი, წერეთლის ქუჩა N11, მე-3 სართული, საკრებულოს აპარატი ტელ: 0492252777 . არაუგვიანეს 2023 წლის 25 ნოემბრისა.

 

 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების ბიუჯეტის დანართი 2024
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტის დოკუმენტი
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
 • 2024 წლის პროგრამული დანართი
 • კაპიტალური დანართი
 • მომართვა საკრებულოს თავმჯდომარეს
 • განცხადება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვის შესახებ
 • +განმარტებითი_ბარათი
 •  
 • 2021 წლის დაზუსტებული წლიური ანგარიში
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის პროგრამული ბიუჯეტის შესრულების შესახებ