ცხელი ხაზი : 0 492 25 26 26
-
+

საკრებულოს კომისიები

  • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N2
  • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიები
  • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N1
  • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N2
  • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N3
  • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი