ცხელი ხაზი : 0 492 25 26 26

ახალი პეტიციის შექმნა

პეტიციის დასახელება:

მიუთითეთ მოკლედ და ლაკონურად, თუ რას ითხოვს თქვენი პეტიცია


პეტიციის ტექსტი:

ვრცელი ტექსტი თქვენი პეტიციის შესახებ


პეტიციის ადრესატი:

დოკუმენტის მიმაგრება:

ხელმოწერები ფურცელზე, ატვირთეთ აქ (PDF, PNG, JPG, JPEG)


თქვენ შესახებ

სახელი და გვარი:
პირადი ნომერი:
ელფოსტის მისამართი:
საცხოვრებელი მისამართი :
ტელეფონის ნომერი:
ცხოვრობთ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში? :
პირადობის მოწმობის ატვირთვა:

ხელმოწერები ფურცელზე, ატვირთეთ აქ (PDF, PNG, JPG, JPEG)