ცხელი ხაზი : 0 492 25 26 26
-
+

მერიის საშტატო ნუსხა

  • შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები ზესტაფონი 2021 -2022 წლები - სარგო ჯილდო დანამატი პრემია
  • შრომის ანაზღაურება - ჯილდო დანამატი 2021-2022 წლები ზესტაფონი
  • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N23 2021 წლის 15 დეკემბერი
  • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 2022 წლის 23 დეკემბერი