ცხელი ხაზი : 0 492 25 26 26
-
+

სანებართვო სერვისების შესახებ

  • მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა - ნაგებობების ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ
  • საქართველოს სივრცის დაგეგმარების არქიტექტორული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი
  • ტერიტორიების გამოყენების და განაშენნიანების რეგულირების ძირითადი დებულების შესახებ