ცხელი ხაზი : 0 492 25 26 26
-
+

საკრებულოს სხდომათა ოქმები

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმები - 2023 წელი
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის სხდომის ოქმი N1 2023 წლის 24 იანვარი
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის სხდომის ოქმი N2 2023 წლის 27 თებერვალი
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმები - 2022 წელი
 • საკრებულოს 2022 წლის მეექვსე რიგგარეშე სხდომის ოქმი N6 2022 წლის 25 მაისი
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის სხდომის ოქმი N7 2022 წლის 24 ივნისი
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის სხდომის ოქმი N8 2022 წლის 29 ივლისი
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის სხდომის ოქმი N9 2022 წლის 30 აგვისტო
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის სხდომის ოქმი N10 2022 წლის 30 სექტემბერი
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის სხდომის ოქმი N11 2022 წლის 27 ოქტომბერი
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის სხდომის ოქმი N12 2022 წლის 15 ნოემბერი
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის სხდომის ოქმი N13 2022 წლის 5 დეკემბერი
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის სხდომის ოქმი N14 2022 წლის 23 დეკემბერი
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის სხდომის ოქმი N15 2022 წლის 27 დეკემბერი
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმები - 2021 წელი
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველი სხდომის ოქმი N1 18 იანვარი 2021 წელი
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მეორე სხდომის ოქმი N2 18 თებერვალი 2021 წელი
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის მესამე რიგგარეშე სხდომის ოქმი N3 25 თებერვალი 2021 წელი
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის მეოთხე სხდომის ოქმი N4 23 მარტი 2021 წელი
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის მეხუთე სხდომის ოქმი N5 15 აპრილი 2021 წელი
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის მეექვსე რიგგარეშე სხდომის ოქმი N6 29 აპრილი 2021 წელი
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის მეშვიდე სხდომის ოქმი 28 მაისი 2021 წელი
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის მერვე სხდომის ოქმი N8 29 ივნისი 2021 წელი
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის მეცხრე სხდომის ოქმი N9 29 ივლისი 2021 წელი
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის მეათე რიგგარეშე სხდომის ოქმი N10 2 აგვისტო 2021 წელი
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის N11 სხდომის ოქმი 14 სექტემბერი 2021 წელი