ცხელი ხაზი : 0 492 25 26 26
-
+

საკრებულოს ბიურო და ფრაქციები

 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურო
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციები
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის N1 17.02.22
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N4 29.07.22
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N5 30.08.22
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N6 30.09.22
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N7 27.10.22
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N8 15.11.22
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N9 23.12.22
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N1 24.01.23
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N2 27.02.23