ცხელი ხაზი : 0 492 25 26 26
-
+

საკრებულოს ადმინისტრაციული ხარჯები

  • ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 211
  • ბრძანება საწვავისა და სასაუბრო ბარათების განაწილებაზე
  • ინფორმაცია სადეპუტატო ხარჯების შესახებ
  • ინფორმაცია ავტომანქანის მონაცემებისა და სახელმწიფო ნომრების შესახებ - დიზელი
  • ინფორმაცია ავტომანქანების მონაცემებისა და სახელმწიფო ნომრების შესახებ - ბენზინი