ცხელი ხაზი : 0 492 25 26 26
-
+

ქონება

 • მერიის მანქანები ყველა 2023 წ ყველა მონაცემით -შესყიდვის წელი - ფასი
 • ინფორმაცია მიმდინარე / გამოცხადებული აუქციონების შესახებ : იხილეთ აქ

  გამოქვეყნების თარიღი: 1 მარტი 2023 წელი

  ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის გასხვისებული და სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ იხილეთ აქ :

  გამოქვეყნების თარიღი: 26 თებერვალი 2023 წელი

  განკარგულება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებაზე წლიური საიჯარო ქირის ოდენობის განსაზღვრისა და მუნიციპალური ქონების პრივატიზების ნუსხის დამტკიცების შესახებ იხილეთ აქ :

  გამოქვეყნების თარიღი: 26 თებერვალი 2023 წელი
  დანართი N1

  გამოქვეყნების თარიღი: 26 თებერვალი 2023 წელი
  დანართი N2

  გამოქვეყნების თარიღი: 26 თებერვალი 2023 წელი
  დანართი N3

  გამოქვეყნების თარიღი: 26 თებერვალი 2023 წელი

  ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების შესახებ იხილეთ აქ :

  გამოქვეყნების თარიღი: 26 თებერვალი 2023 წელი

  ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალების შესახებ იხილეთ აქ :

  გამოქვეყნების თარიღი: 26 თებერვალი 2023 წელი