ცხელი ხაზი : 0 492 25 26 26
-
+

შესყიდვები

  • ბრძანება 2021 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
  • 2021 წლის-სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა და ცვლილება
  • ბრძანება 2022 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
  • 2022 წლის-სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა და ცვლილება
  • ბრძანება 2023 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ
  • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის 2023 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა და ცვლილება
  • 2023 წლის მუნიციპალიტეტის შესყიდვების შესახებ
  • 2022 წლის მუნიციპალიტეტის შესყიდვების შესახებ
  • ინფორმაცია მიმდინარე ტენდერების შესახებ
  • ინფორმაცია რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ 2022 - 2023 წელი