ცხელი ხაზი : 0 492 25 26 26
-
+

სამართლებრივი აქტები და სასამართლო გადაწყვეტილებები

 
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის / წევრების ანგარიშები
 • საკრებულოს რეგლამენტი (16-1)
 • აპარატის დებულება (16-2)
 •  მუნიციპალიტეტთან დაკავშირებული სასამართლო გადაწყვეტილებების 100 პროცენტი 2 წლის ინფორმაცია (17)
 • საკრებულოს დადგენილება N27 საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N20 2018 წლის 30 მაისი
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N26 2018 წლის 30 მაისი
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N32 2018 წლის 26 ივლისი
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N24 2018 წლის 30 მაისი
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N22 2019 წლის 8 ოქტომბერი
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N2 2020 წლის 6 იანვარი
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N14 2020 წლის 7 თებერვალი
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N16 2021 წლის 29 ივნისი
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N3 2021 წლის 18 თებერვალი
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N9 2021 წლის 23 მარტი
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N24 2022 წლის 23 დეკემბერი
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N21 2022 წლის 23 დეკემბერი
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N2 2023 წლის 24 იანვარი