ცხელი ხაზი : 0 492 25 26 26
-
+

საკრებულოს სტრუქტურა და აპარატი

  • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სტრუქტურული ხე
  • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი
  • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფუნქციების აღწერა
  • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელეთა თითოეული იერარქიული რანგისთვის მიკუთვნებული თანამდებობის სამუშაო აღწერილობის დამტკიცების შესახებ
  • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამუშაოს აღწერილობის ფორმა
  • საკრებულოს დადგენილება N27 საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ