ცხელი ხაზი : 0 492 25 26 26
-
+

სამართლებრივი აქტები და სასამართლო გადაწყვეტილებები

 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია - დასახლების საერთო სხდომის ოქმები - 2021 -2022 წლები - ნაწილი 1
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია - დასახლების საერთო სხდომის ოქმები - 2021 -2022 წლები - ნაწილი 2
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია - დასახლების საერთო სხდომის ოქმები - 2021 -2022 წლები - ნაწილი 3
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია - დასახლების საერთო სხდომის ოქმები - 2021 -2022 წლები - ნაწილი 4
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია - დასახლების საერთო სხდომის ოქმები - 2021 -2022 წლები - ნაწილი 5
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია - დასახლების საერთო სხდომის ოქმები - 2021 -2022 წლები - ნაწილი 6
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია - დასახლების საერთო სხდომის ოქმები - 2021 -2022 წლები - ნაწილი 7
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია - დასახლების საერთო სხდომის ოქმები - 2021 -2022 წლები - ნაწილი 8
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია - დასახლების საერთო სხდომის ოქმები - 2021 -2022 წლები - ნაწილი 9
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია - დასახლების საერთო სხდომის ოქმები - 2021 -2022 წლები - ნაწილი 10
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია - დასახლების საერთო სხდომის ოქმები - 2021 -2022 წლები - ნაწილი 11
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია - დასახლების საერთო სხდომის ოქმები - 2021 -2022 წლები - ნაწიი 12
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია - დასახლების საერთო სხდომის ოქმები - 2021 -2022 წლები - ნაწილი 13
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია - დასახლების საერთო სხდომის ოქმები - 2021 -2022 წლები - ნაწილი 14
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია - დასახლების საერთო სხდომის ოქმები - 2021 -2022 წლები - ნაწილი 15
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია - დასახლების საერთო სხდომის ოქმები - 2021 -2022 წლები - ნაწილი 16
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია - დასახლების საერთო სხდომის ოქმები - 2021 -2022 წლები - ნაწილი 17
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია - დასახლების საერთო სხდომის ოქმები - 2021 -2022 წლები - ნაწილი 18
 • მოქალაქეთა სამხედრო სავალდებულო სამსახურში 2022 წლის საგაზაფხულო გაწვევის ჩასატარებლად გამწვევი კომისიის შექმნის შესახებ
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მოქალაქეთა რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ
 • სოფლის პროქტი 2021 წელი
 • სოფლის პროექტი 2022 წელი
 • სოფლი პროექტები 2023 წელი
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულება
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულება
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულება
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურეობის სამსახურის დებულება
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული მომსახურებისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის დებულება
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დებულება
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახურის დებულება
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის ქონების მართვისა და მშენებლობაზე ზედამხედველობის სამსახურის დებულება
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის დებულება
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების კულტურის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულება