ცხელი ხაზი : 0 492 25 26 26
-
+

სოციალური დაცვის პროგრამები

 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახურის 2021 წლის პროგრამების შესრულება
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახურის 2022 წლის პროგრამების შესრულება
 • სოციალური დაცვის პროგრამები 2021 წელი
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების პროგრამით გათვალისწინებული თანხების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ
 • ზეტაფონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების პროგრამით გათვალისწინებული თანხის გაცემის წესი
 • სოციალური დაცვის პროგრამები 2022 წელი
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების პროგრამით გათვალისწინებული თანხების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ
 • ზეტაფონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების პროგრამით გათვალისწინებული თანხის გაცემის წესი
 • სოციალური დაცვის პროგრამები 2023 წელი
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების პროგრამით გათვალისწინებული თანხების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ
 • ზეტაფონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების პროგრამით გათვალისწინებული თანხის გაცემის წესი