ცხელი ხაზი : 0 492 25 26 26
-
+

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა

  • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საჯარო დაწესებულებების მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად და ბეჭდური ფორმით გამოქვეყნების წესისა და გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ (3)
  • საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი
  • პარლამენტს 10 დეკემბრის ანგარიში 2021 წ
  • პარლამენტს 10 დეკემბრის ანგარიში 2022 წ
  • პრეზიდენტს 10 დეკემბრის ანგარიში 2021 წ
  • დადგენილება N32 საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ