ცხელი ხაზი : 0 492 25 26 26
-
+

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომება

  • საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი
  • მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი 10 დეკემბრის ყოველწლიური ანგარიში - 2021 წელი
  • მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი 10 დეკემბრის ყოველწლიური ანგარიში - 2022 წელი